You are here

Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015

Descripción: 
Este informe foi desenvolvido pola Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia. O obxectivo do presente documento, finalizado no mes de maio do 2016, é facer públicos os datos resultantes da análise e actualización da información relativa ao cambio climático en Galicia, así como, recompilar as actuacións que nesta materia se teñan executado desde o ano 2012, data de publicación do primeiro informe. https://cambioclimatico.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cambio-climatico/Documentos_xeral/INFORMECC2.pdf
Idioma de Publicación: 
Gallego
Año de publicación: 
2016
Descriptores / Palabras Clave: 
cambio climático, Galicia
Entidad / Organismo de publicación: 
Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia.
Et Al: 
NO
Tipo de información: 
PublicationsBook or monograph
Sectores a los que afecta: 
Biodiversity, Water resources, Forests, Agricultural sector, Coastal areas, Mountain areas, Soils, Fishing and marine ecosystems, Human health
Áreas: 
Climate and climate change scenarios
Evaluation of impact and vulnerability
Observations and evidence
Ambito geográfico: 
CCAAGalicia