Se encuentra usted aquí

Informe de cambio climático de Galicia 2012-2015

Descripción: 
Este informe foi desenvolvido pola Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia. O obxectivo do presente documento, finalizado no mes de maio do 2016, é facer públicos os datos resultantes da análise e actualización da información relativa ao cambio climático en Galicia, así como, recompilar as actuacións que nesta materia se teñan executado desde o ano 2012, data de publicación do primeiro informe. https://cambioclimatico.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-cambio-climatico/Documentos_xeral/INFORMECC2.pdf
Idioma de Publicación: 
Gallego
Año de publicación: 
2016
Descriptores / Palabras Clave: 
cambio climático, Galicia
Entidad / Organismo de publicación: 
Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, pertencente á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia.
Et Al: 
NO
Tipo de información: 
PublicacionesLibro o Monografía
Sectores a los que afecta: 
Biodiversidad, Recursos hídricos, Bosques, Sector agrícola, Zonas costeras, Zonas de montaña, Suelos y desertificación, Medio marino y pesca, Salud humana
Áreas: 
Clima y escenarios de cambio climático
Evaluación del impacto y la vulnerabilidad
Observaciones y evidencias
Ambito geográfico: 
CCAAGalicia